International Service Team (IST):

Na potrzeby obsługi 24. Światowego Jamboree Skautowego w USA w 2019 roku zaplanowano udział około 6000 członków IST w tym do 50 osób z Polski. Praca tej grupy podczas imprezy obejmuje wszystkie działania niezbędne do funkcjonowania całego zlotu (zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym), tak aby zapewnić uczestnikom niezapomnianą i fantastyczną zabawę.

Osoby w IST muszą być gotowe do podjęcia każdego zadania potrzebnego do przygotowania Jamboree, rzecz jasna, na miarę swoich możliwości.

Aby zostać członkiem IST podczas Jamboree trzeba spełnić kilka warunków:

 • być członkiem ZHP, być wpisanym do systemu ewidencji ZHP i mieć opłacone składki członkowskie,
 • mieć skończone 18 lat przed rozpoczęciem Jamboree,
 • porozumieć się w języku angielskim i/lub francuskim w stopniu komunikatywnym,
 • w momencie kwalifikacji mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
 • do 30.10.2017 r. posiadać przynajmniej stopień HO, dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • uzyskać pozytywną opinię komendanta hufca lub chorągwi oraz pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (w przypadku jego braku – innej, wskazanej przez Komendanta Chorągwi, osoby)
 • być gotowym (na miarę możliwości i na indywidualnie określonych z Komendą Kontyngentu zasadach) do zaangażowania się w przygotowania Polskiego Kontyngentu do udziału w 24. Światowym Jamboree
 • przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
 • być otwartym na inne kultury oraz gotowym do pełnienia służby zlotowej.

Jak się zgłosić do IST na 24. Jamboree?

Aby zostać IST na 24. Jamboree na początek należy wypełnić ANKIETE ZGŁOSZENIOWĄ.
Ankieta jest w wersji elektronicznej i prosimy Cię w niej o podanie najważniejszych informacji o Tobie, Twojej motywacji do udziału w 24. Jamboree oraz Twojego dotychczasowego doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.

Po przesłaniu ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ otrzymasz maila z prośbą o przesłanie skanów dokumentów potrzebnych do dokończenia rejestracji:

 • opinii komendanta hufca lub chorągwi wraz z potwierdzeniem opłaconych składek,
 • opinii pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (lub – w przypadku braku pełnomocnika – innej osoby wskazanej przez Komendanta Chorągwi).

Po przesłaniu ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ oraz SKANÓW OPINII otrzymasz maila z informacją czy będziesz mógł uczestniczyć jako IST w 24. Jamboree.

Kolejnym krokiem będzie wypełnienie PRELIMINARY INFORMATION, czyli ankiety, w której prosimy Cię o podanie garści informacji o Twoich umiejętnościach, doświadczeniu, posiadanych uprawnieniach, jednym słowem wszystkim, co na dalszym etapie może być przydatne w służbach zlotowych i przygotowaniach całego Kontyngentu.
Zwróć uwagę, że szczegóły dotyczące wyboru służb zlotowych zostaną przez organizatorów Jamboree podane w późniejszym terminie, dlatego te informacje służyć będą głównie naszym przygotowaniom i roboczym kontaktom z organizatorami.

WPŁATY – harmonogram wpłat podany jest tu. 

Ważne informacje!

Pamiętaj, że jako IST możemy zabrać ze sobą tylko 50 osób! Liczy się kolejność zgłoszeń (przesłania ankiety oraz skanów dokumentów).

Wszelkie potrzebne nam dane będą pobierane bezpośrednio z ewidencji –zadbaj o to aby dane te były kompletne i aktualne!

Wstrzymaj się z dokonywaniem pierwszej wpłaty do czasu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się do IST.