Kadra

hm. Agnieszka Pospiszyl, komendantka kontyngentu
hm. Agnieszka Pospiszyl, komendantka Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019 
W ZHP zajmuje się współpracą zagraniczną z organizacjami skautowymi z Europy ze szczególnym naciskiem na kraje V4B3 – po rozszyfrowaniu oznacza to Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę i Estonię. Moją wielką miłością są zloty Intercamp, więc wiem, że w każdy weekend Zielonych Świątek będę uprawiać skauting 🙂
Mój najważniejszy skautowy wyjazd to ten, gdy pierwszy raz jako patrolowa pojechałam na międzynarodowy zlot. To było na Węgrzech, tak dawno temu, że nie będę straszyć małych dzieci podając daty. Najfajniejszy skautowy wyjazd – ten, który dopiero nastąpi.
 
hm. Lucjan Brudzyński, skarbnik kontyngentu

hm. Lucjan Brudzyński, skarbnik Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019.  Pełnił m.in. funkcje drużynowego starszoharcerskiego w Hufcu Rypin (Chorągiew Kujawsko-Pomorska), komendanta Hufca ZHP Sopot (Chorągiew Gdańska). Był członkiem Rady Naczelnej ZHP w latach 2005–2009, w latach 2009–2015 członkiem Głównej Kwatery ZHP (skarbnik ZHP, później zastępca Naczelnika ZHP). Komendant III Zlotu Kadry ZHP (2013), Od 1 lipca 2015 do 8 grudnia 2017 był Pełnomocnikiem ZHP ds. prawnych i gospodarczych. Obecnie pełni służbę jako Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Sopot (od 2007 roku), jest Pełnomocnikiem ZHP ds. prawnych (od 29 grudnia 2017 roku) oraz wolontariuszem Fundacji Harcerstwa CWM ZHP.

Swego czasu zaangażowałem się w przygotowania polskiej reprezentacji na Światowe Jamboree Skautowe w Anglii – te na stulecie skautingu na świecie. Już wtedy, w 2005 roku, komisarz zagraniczny ZHP – hm. Rafał Bednarczyk, rozpalał w ludziach iskrę chęci zorganizowania Światowego Jamboree Skautowego w Polsce. Nikt z nas nie przypuszczał, że w roku 2017 (jedynie dekadę później) miniemy się zaledwie o włos z taką możliwością… Pamiętam, że na mój ówczesny sceptycyzm – rwania się na rzeczy niemożliwe – odpowiedziano baden-powellowsko: “impossible does not exist”… I do dziś to moje ulubione harcerskie zawołanie
phm. Aleksandra Kurek, szefowa biura Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019
Mieszkam obecnie w Kanderstagu gdzie zajmuję się administracją i finansami Miedzynarodowego Ośrodka Skautowego WOSM. Mimo ponad 1500 km dzielących mnie od mojej ukochanej ojczyzny, aktywnie uczestniczę w przygotowaniu naszej reprezentacji do udziału w 24 Światowym Jamboree Skuaotwym w Stanach Zjednoczonych. Całym sercem jestem zaangażowana w koordynację programu Messengers of Peace w Polsce – przeprowadziliśmy już 23 projekty na rzecz społecznosci lokalnej!
Do największych skutowych przeżyć zaliczam warsztaty Impuls z Polski (listopad 2017), podczas, ktróych 17 skautów z krajów Magrebu wymieniało się z nami doświadczeniami na temat projektów realizowanych w ich krajach.

phm. Marta Bańka, komunikacja i promocja Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019

Zajmuje się komunikacją i promocją działań harcerskich, ostatnio: kandydatury ZHP do organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2023, Zlotu ZHP 2018 i European Jamboree 2020. Zawodowo rzecznikcza prasowa Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, z którym związana jest od 5 lata. Dumna komendantka Hufca ZHP Sopot w latach 2013-2016.

Moje najciekawsze skautowe przygody to regionalne konferencje WOSM, w których uczestniczyłam w 2016 roku – w Erywaniu i w Houston, gdzie mogłam poznać międzynarodowy skauting od wewnątrz, przyjrzeć się organizacji i prowadzeniu warszatatów spotkań i seminariów na poziomie światowym. 

 

hm. Aleksandra Polesek, program i praca z kadrą Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019

Od czasów prehistorycznych zafascynowana współpracą zagraniczną, zakochana w  regionie Interamerykańskim WOSM. Obecnie zastępczyni komendanta Hufca Kielce- Południe i wielopłaszczyznowa propagatorka współracy międzynardowej w ZHP.
Najważniejszy skautowy wyjazd to Światowe  Jamboree Skautowe w Holandii w 1995 , hasło The Future starts today okazało się prawdziwe w 100 %, tam się zaczęła przygoda ze skautingiem i cały czas są plany na przyszłość. Najfajniejsze skautowe wydarzenie – każde w którym uczestniczyłąm, każde z innego powodu. A wszystkie dlatego, że czekam na następne. 

hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor
Wywodzę się ze szczepu ZHP Unia im. Wł. Jagiełły. Obecnie pełnię funkcję zastępcy Komendanta Hufca Kraków –Nowa Huta ds. pracy za kadrą, jestem członkinią hufcowego ZKK.
Moją przygodę z międzynarodowymi harcerskimi wyjazdami zaczęłam bardzo dawno temu, i… były to wymiany z krajami “demoludów” – m.in. NRD i ZSRR. Ponieważ wyzwania napędzają mnie do życia – postanowiłam znaleźć się w oku cyklonu, czyli dołączyć do zespołu organizującego wyjazd Polskiego Kontyngentu na 24 Światowe Jamboree 2019. Głęboko wierzę, że wszyscy razem przeżyjemy tam wspaniałą, przygodę.


pwd. Michał Motyka, logistyka Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019.

Instruktor Inspektoratu Harcerskiej Słuzby Zabezpiecznia GK, Komendy Kontyngentu, Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpiecznia Chorągwi Stołecznej. Od niepamiętnych czasów w Harcerskiej Służbie Zabezpieczni, wcześniej w Harcerskiej Służbie Porządkowej. Niedoszły administratywista, zawodowo związany z lotnictwem cywilnym i szeroko pojętym bezpieczeństwem. Motto Druha Harrego na dziś – “Nie zrobiłem niczego złego i nie zrobię ponownie.”

 

 

phm Rafał Hojnor, odpowiedzialny za food house Kontyngentu ZHP na 24. WSJ 2019.

Całe życie w Nowej Hucie. Drużynowy 308 KDH Legion, Komendant Szczepu Unia, obecnie Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej Hufca Kraków- Nowa Huta.

Przygodę ze scoutingiem, z racji wąsa i wieku, rozpocząłem w 2015 roku od konferencji regionalnej w Omanie. Następnie była kolejna konferencja w 2016 ponownie, w Omanie, przy okazji promowania kandydatury ZHP do organizacji 25 WSJ i wreszcie 2017 Baku gdzie odpowiadałem za dostarczenie i budowę naszego stoiska. Jako, że wyznaję baden- powellowską zasadę, że- obóz jest podstawową rzeczą w prowadzeniu drużyny. Ale obóz musi być pełen pracowitości, a nie szkołą bezcelowego leniuchowania- spróbuję wraz z Wami zbudować nasz food house w USA.