Uczestnicy

Aby wziąć udział w 24. Światowym Jamboree Skautowym w USA w 2019 roku jako uczestnik, trzeba mieć skończone czternaście lat, ale jeszcze nie być osobą pełnoletnią. Oznacza to, że w Zlocie mogą wziąć udział osoby urodzone między 22.07.2001 r. a 21.07.2005 r. 

Każdy harcerz ma jedną w życiu możliwość pojechania na Jamboree w charakterze uczestnika. 

Nie wolno jej zmarnować! 

Drużyna zlotowa: 

Drużynę zlotową tworzą 4 zastępy składające się z 9 harcerzy oraz 4 instruktorów – zastępowych, spośród których jeden będzie pełnił także funkcję drużynowego.  

Drużynowi i zastępowi będą mieszkać w podobozach z uczestnikami i razem z nimi uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych. 

Warunki kwalifikacji patroli i drużyn: 

Warunkiem uczestnictwa w Jamboree jest utworzenie zastępów i drużyn zlotowych. Zastęp składa się z 9 uczestników i 1 pełnoletniego instruktora. Drużyna składa się z 4 zastępów, czyli 36 uczestników i 4 pełnoletnich instruktorów. Jeden z zastępowych obejmuje też funkcję drużynowego zlotowego. 

Aby zostać uczestnikiem Jamboree należy spełnić następujące warunki: 

 • być członkiem ZHP, być wpisanym do systemu ewidencji i mieć opłacone składki członkowskie za rok 2017.
 • być urodzonym między 22.07.2001 r. a 21.07.2005 r,
 • do 30.10.2017 r. mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
 • być członkiem zastępu zlotowego stworzonego przez zastępowego mianowanego przez komendę reprezentacji,
 • porozumiewać się przynajmniej w jednym języku obcym, preferowany angielski,
 • dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • realizować z zastępem zadania przedzlotowe.

Aby zostać zastępowym na Jamboree należy spełnić następujące warunki: 

 • być członkiem ZHP i posiadać stopień instruktorski, być wpisanym do systemu ewidencji, mieć opłacone składki instruktorskie
 • być pełnoletnim;
 • w dniu 30.10.2017 r. posiadać co najmniej stopień przewodnika lub mieć otwartą próbęprzewodnikowskądo 31.12.2017 r. 
 • przedłożyć pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego,
 • porozumiewać się w języku angielskim co najmniej na poziomie B2,
 • dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,
 • realizować propozycję programową przedstawioną przez komendę reprezentacji,
 • brać czynny udział we wszystkich spotkaniach kadry reprezentacji,
 • mieć stały i systematyczny dostęp do Internetu,
 • przejść pozytywnie weryfikację podczas spotkania kadry,
 • zostać mianowanym przez komendanta reprezentacji.

Aby zostać drużynowym należy: 

 • Spełnić wszystkie warunki określone dla zastępowego,
 • posiadać stopień podharcmistrza lub otworzoną próbę na stopień podharcmistrza.

Jak zgłosić Zastęp na 24. Jamboree? 

Aby zgłosić zastęp na 24. Jamboree na początek należy wypełnić ANKIETĘ ZASTĘPOWEJ/ZASTĘPOWEGO.
Jest to formularz w którym prosimy zastępowego o podanie najważniejszych informacji o sobie i dotychczasowym doświadczeniu w zakresie współpracy międzynarodowej.

Po przesłaniu ANKIETY ZASTĘPOWEJ/ZASTĘPOWEGO otrzymasz maila z prośbą o przesłanie skanów dokumentów potrzebnych do dokończenia rejestracji:

 • opinii komendanta hufca lub chorągwi wraz z potwierdzeniem opłaconych składek,
 • opinii pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (lub – w przypadku braku pełnomocnika – innej osoby wskazanej przez Komendanta Chorągwi)

Gdy dopełnisz wszystkich wyżej wymienionych formalności otrzymasz od nas jeszcze jeden formularz: „ZASTĘP JAMBOREE – Karta Zgłoszenia”.

WPŁATY – harmonogram wpłat podany jest tu. 

Ważne informacje!

Wszelkie potrzebne nam dane będą pobierane bezpośrednio z ewidencji –zadbaj o to aby dane te były kompletne i aktualne!

Wstrzymajcie się z dokonywaniem pierwszej wpłaty do czasu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu.

Jeżeli udało się zebrać kilka chętnych osób, jednak wiecie, że nie uda wam się zebrać wymaganej liczby 9 +1, spróbujcie poszukać osób w podobnej sytuacji w sąsiednich środowiskach lub poinformujcie nas o tym, pomożemy wam znaleźć osoby, które chętnie dołączą do waszej grupy, gdyż nie mają możliwości wyjechać z własnym środowiskiem.