Wpłaty IST

INFORMACJA DLA IST (powyżej 18 lat)

Wysokość dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (wrażonej w kwocie pełnej w złotych polskich) dla udziału uczestników i kadry w Jamboree w Stanach Zjednoczonych wynosić będzie: ~~ 8700,00 PLN

Zgodnie z założeniami koncepcji organizacyjnej J19 DSCZ uczestnika i kadry składa się z dwóch elementów:

  1. PF – Participation Fee (wpisowe do BSA) – 882,00 USD (w dolarach amerykańskich)
  2. CF – Contingent Fee (koszty uczestnictwa ZHP) – 4200,00 PLN (w złotych polskich)

Visa (koszt wizy nieemigracyjnej B) – 160,00 USD (w dolarach amerykańskich)

wartość wizy wjazdowej na teren USA (liczonej w dolarach amerykańskich), którego termin poniesienia jest dowolnie określony w zakresie początkowym ale nie może przekroczyć terminu 31 lipca 2019 roku i realizowany jest samodzielnie przez uczestników i kadrę.

Kwoty PV i CV odpowiednio w dolarach amerykańskich i złotych polskich mają być płacone w następujących terminach:

Termin / Rodzaj DSCZ PF CF
01.12.2017r. 182USD 600 PLN
01.04.2018r. 300 USD 1200 PLN
01.11.2018r. 400 USD 1200 PLN
01.04.2019r. 0 USD 1200 PLN

 

Przelewu należy dokonać na rachunki mBanku prowadzone dla Głównej Kwatery ZHP odpowiednio dla danej DSCZ zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Tytuł przelewu Numer rachunku bankowego
J19 DSCZ PF Imię Nazwisko PL 66 1140 1010 0000 5392 2900 1098
J19 DSCZ CF Imię Nazwisko 29 1140 1010 0000 5392 2900 1085

Kod SWIFT m Banku : BREXPLPWMBK

Po każdej wpłacie uczestnik otrzyma fakturę zawierającą informację o stanie zobowiązania DSCZ.

WAŻNE! Pierwsza wpłata DSCZ PV i CV ma charakter zadatku i nie podlega zwrotowi. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego uczestnictwo w J19 istnieje jednak możliwość wprowadzenia nowej osoby w miejsce dotychczasowej (za zgodą komendy kontyngentu).